Strona Główna
Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript
30.8.2018 - Zmiana rozkładów jazdy linii 854-857 od 01.09.2018 r.

W związku z otwarciem nowej szkoły w Kowalach wprowadzone zostaną korekty rozkładów linii kolbudzkich dostosowujących liczbę kursów do zmniejszonego popytu:

Linie 854-856
- w dni nauki szkolnej kurs linii 854 o 7:16 z pętli Kowale Apollina do Kolbud rozpocznie bieg z Jankowa Gdańskiego o 7:24 (w zamian z Kowal pojedzie autobus linii 857 o tej samej godzinie tj.7:16),
- w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 12:40 z Gdańska do Łapina nie będzie wykonywany,
- w dni nauki szkolnej kurs linii 855 o 13.37 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,
- w dni nauki szkoInej kurs linii 855 o 14:32 z Łapina do Gdańska nie będzie wykonywany,
- w dni nauki szkolnej kurs linii 856 o 13:26 z Buszkowych do Gdańska będzie zajeżdżał dodatkowo do Jankowa Gdańskiego.

Linia 857
- w dni nauki szkolnej kurs o 7:02 z Otomina do Kolbud zostanie przyśpieszony na 7:01 i będzie dojeżdżał dodatkowo do pętli Kowale Apolliina,
- w dni nauki szkolnej kurs o 15:28 z Kolbud do Otomina zostanie przyspieszony na 14:38 i będzie wykonywany z zajazdem do Jankowa Gdańskiego i pętli Kowale Apollina (odjazd z pętli na Kowalach o 15:00).